• Stupa Buddhist Relics

 • Meditation Hall

 • Stupa

 • Sangha

 • Fall Meditation Retreat 2016

 • Magha Pùjà Ceremony

 • Theo truyền thống hằng năm, năm nay Thích Ca Thiền Viện sẻ tổ chức ba tháng An Cư Kiết Hạ tại khuôn viên Thích Ca Thiền Viện.

  Jul. 19Beginning of Vassà
  Oct. 10Fall Meditation Retreat
  Oct. 15End of of Vassà
  Oct. 23Kathina Ceremony
  Chương trình tu học sẽ do ngài Thiền Sư Sayadaw Ashin Thuzana hướng dẫn, gồm có các thời khoá học:
  • về Thiền Vipassana ̣lý thuyết và thực hành
  • về Giới Luật
  • về học và tụng kinh Pali
  • Tham gia chấp tác công quả hằng ngày

  To register & attend the retreat, please follow the directions in
  Retreat Rules And Regulations
 • Sau ba tháng an cư, chư Tăng hội đủ phước duyên để nhận y do quý thiện nam, tín nữ dâng cúng.
  • Lễ Dâng Y - Kathina là cơ hội quý báu để quí Phật tử vun bồi phước đức và hồi hướng đến ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc và các bậc hữu ân, đã quá vãng cũng như còn hiện tiền.
  • Năm nay, Thích Ca Thiền Viện sẽ tổ chức lễ Dâng Y - Kathina vào ngày:

  Chủ Nhật, 23 tháng 10 năm 2016
  tại khuôn viên THÍCH CA THIỀN VIỆN
  09:30 AMQuan khách tề tựu
  10:00 AMLễ bái tam bảo - xin giới.
  10:30 AMLễ Trai Tăng - Chư tăng tụng kinh cầu an, cầu siêu, hồi hướng phước lành đến thân nhân còn hiện tiền hay đã quá vãng.
  11:00 AMChư Tăng Ni thọ trai và quan khách dùng bửa cơm thân mật
  01:00 PMLễ Dâng Y - Ba vòng nhiểu Phật.
  Quý Phật tử muốn thỉnh y để dâng Chư Tăng,
  xin liên lạc TCTV (951) 780-5249 - (714) 886-7162.

  Hồi Hướng Công Đức
 • DateEvents
  MondayFeb. 8Vietnamese Lunar Year Celebration
  FridayFeb. 19Dhutangasamàdàna (Dhutanga Night)
  SundayFeb. 21Magha Pùjà Ceremony (Dhamma Day)
  ThursdayMar. 17 – 27Spring Meditation Retreat
  ThursdayMay 05 – 15Summer Meditation Retreat
  FridayMay 13Dhutangasamàdàna (Dhutanga Night)
  SundayMay 15Vesàk Pùjà Ceremony (Full Moon Buddha Day)
  TuesdayJul. 19Beginning of Vassà
  SundayAug. 14Parent Appreciation Day
  MondayOct. 10 - 20Fall Meditation Retreat
  Under the guidance of Zen Master Sayadaw Ashin Thuzana.
  SaturdayOct. 15End of of Vassà
  SundayOct. 23Kathina Ceremony (Sanga Day)
  SaturdayDec. 10 – 20Winter Meditation Retreat
  Under the guidance of Bhikkhu Trí Dũng.