Ghi Danh Tham Dự Khoá Thiền


Khoá thiền và Thời gian Mùa Thu 2 Đông Cá Nhân

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Thiền Sinh

Tăng Ni Nam Nử
18-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 Trên 80
Liên lạc trong trường hợp cấp bách


Sức khoẻ Tốt Không-Tốt


Pfizer Moderna Johnson&Johnson Chưa Chích Ngừa
Kinh nghiệm thực tập thiền Minh SátTôi xác nhận những dữ kiện do tôi cung cấp trên đây là chính xác.
 • Tôi biết rằng Thiền Viện là một tổ chức không vụ lợi (non-profit organization) và Khoá Thiền Đặc Biệt được tổ chức nhằm vào lợi ích duy nhất cho thiền sinh như tôi.
 • Do đó, tôi miễn cho Thiền Viện tất cả mọi trách nhiệm nếu có điều gì không may xảy ra cho tôi trong thời gian tôi tham dự khoá thiền.
 • Ngoài ra, tôi cam kết sẽ tuân theo các điều lệ tại Thiền Viện, đặc biệt là các điều lệ của Khoá Thiền Đặc Biệt kể cả chích ngừa COVID-19 đầy đủ.
 • Nếu vi phạm, người điều phối khoá thiền có thể chấm dứt sự tham dự khoá thiền của tôi bất cứ lúc nào. • Yêu cầu
 • Do tính chất của thiền Minh Sát, các thiền sinh phải tham dự đủ 10 ngày nếu được chấp nhận. Bởi vì mỗi ngày dựa trên những ngày trước, nếu thiền sinh vắng mặt một hoặc nhiều ngày, thiền sinh không thể bắt kịp các thời khoá nên không thể tham dự được.
 • Đối với thiền sinh mới xuất gia lần đầu, Ngài yêu cầu thiền sinh tham dự thêm 3 ngày trước khi nhập khoá thiền. Ngài muốn đặc biệt huấn luyện thiền sinh mới cách tụng kinh Pali.
 • Mọi chi tiết về khoá thiền và ghi danh, liên hệ Sư Cô Maya điện thoại: (951) 578-9990 - email: GhiDanhTCTV@gmail.com
 • Mọi chi tiết về Thích Ca Thiền Viện, liên hệ Sư Hộ Pháp điện thoại: (951) 780-5249 - email: ThichCaThienVien@gmail.com
 • Chi tiết
  Chi Tiết