• Bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và Tứ Động Tâm

 • Chánh Điện củ

 • Chư Tăng

 • Thiền Đường

 • Chánh Điện mới

 • 9 giờ 30 sáng ngày Chủ Nhật 15/11/2015
  Lể Dâng Y - Kathina là cơ hội quý báu để quý Phật tử vun bồi phước đức và hồi hướng đến ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc và các bậc hữu ân, đã quá vãng cũng như còn hiện tiền.
  Lể Dâng Y - Kathina sẽ được tổ chức tại khuôn viên Thích Ca Thiền Viện.

  Hồi Hướng Công Đức
  Chổ Đậu Xe
 • 15 tháng 11 - Lể Dâng Y
  17 tháng 12 - Khoá Thiền Mùa Đông

 • Từ 17/12/2015 đến 27/12/2015

  Điều Lệ Khóa Thiền
 • Chánh Điện mới xây từ ngôi nhà cũ nằm sẵn trên đồi, nhìn về hướng Đông, nơi đã tọa lạc Bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và Tứ Động Tâm... sẽ là phương tiện giúp Chư Tăng Ni và Phật tử nhiều thế hệ tiếp nối sau này về đây thiền tập, thanh lọc tâm...

  Phiếu Hùn Phước