• Bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và Tứ Động Tâm

 • Lễ Dâng Y Kathina 2019

 • Lễ Dâng Y Kathina 2019

 • Vu Lan 2018

 • Vu Lan 2018

 • Phật Đản 2018

 • Phật Đản 2018

 • Lễ Dâng Y Kathina 2017

 • Khoá Thiền Mùa Thu 2017 - Fall Retreat

 • Chánh Điện

 • Thiền Đường

 • Bảo Tháp

 • Chư Tăng

 • Lễ Dâng Y Kathina 2017

 • Phật Tử - Khoá Thiền Mùa Thu 2016

 • Phật Tử - Lễ Rằm Tháng Giêng 2016

 • Thứ Hai06/07/20Lễ Nhập Hạ10AM - tại Chánh Điện nhỏ
  Thứ Sáu02/10/20Ngày Mản Hạ 
  Chủ Nhật25/10/20Lễ Dâng Y(Tùy theo tình hình Dịch sẻ có thông báo sau)
  Trong mùa an cư, nếu muốn để bát cúng dường, xin liên hệ báo trước ít nhất 1 ngày
  (714) 886-7162 - Tỳ kheo Hộ Pháp