• Bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và Tứ Động Tâm

 • Lễ Dâng Y Kathina 2021

 • Lễ Dâng Y Kathina 2021

 • 40 Năm Hoằng Pháp

 • 40 Năm Hoằng Pháp

 • Vu Lan 2021

 • Lễ Dâng Y Kathina 2019

 • Lễ Dâng Y Kathina 2019

 • Vu Lan 2018

 • Vu Lan 2018

 • Phật Đản 2018

 • Phật Đản 2018

 • Lễ Dâng Y Kathina 2017

 • Khoá Thiền Mùa Thu 2017 - Fall Retreat

 • Chánh Điện

 • Thiền Đường

 • Bảo Tháp

 • Chư Tăng

 • Ở Thiền Viện Phước Sơn VN - 1994

 • Ở Thiền Viện Phước Sơn VN - 1994

 • Sư Bửu Chánh, Thích Minh Châu, Kim Triệu

 • Lễ Dâng Y Kathina 2017

 • Phật Tử - Khoá Thiền Mùa Thu 2016

 • Phật Tử - Lễ Rằm Tháng Giêng 2016

 • 12/05/2021
                 Thông Báo Lễ Kính Mừng Sinh Nhật Đại Thọ
  Ngài Thiền Sư Viện Chủ TCTV Khippapanno-Kim Triệu

    Lễ Kính Mừng Sinh Nhật Đại Thọ Ngài Thiền Sư Viện Chủ Thích Ca Thiền Viện Khippapanno-Kim Triệu 93 tuổi sẽ được tổ chức tại Thiền đường Thích Ca Thiền Viện vào lúc 09:30AM ngày Chủ Nhật 05 tháng 12 năm 2021.

     Kính mời quý Phật tử hoan hỷ cùng về tham dự.

  Thông Báo Ngày Đại Lễ và Khoá Tu Cuối Năm

  Ban Tổ Chức xin thông báo cùng tất cả quý Phật Tử như sau:

  • Ngày Chư Tăng mãn hạ năm nay là ngày 21/10/2021.

  • Ngày Đại Lễ Dâng Y năm nay sẽ được tổ chức tại khuôn viên Thích Ca Thiền Viện vào lúc
  09:00AM ngày chủ nhật 07 tháng 11 năm 2021.

  • Khoá Thiền Mùa Thu 10 ngày kể từ ngày 17 đến 27/11/2021

  • Mùa Đông có hai khoá thiền 10 ngày
  - Khoá I từ ngày 06/12/2021 đến 16/12/2021
  - Khoá II từ ngày 20/12/2021 đến 30/12/2021

  Tất cả các khoá tu đều do Ngài Thiền Sư KHIPPAPANNO-KIM TRIỆU hướng dẩn.

  • Mọi chi tiết liên quan khoá tu cần biết, xin liên lạc
  - Sư Cô Maya ở số điện thoại: (951) 578-9990 - email: GhiDanhTCTV@gmail.com
  - hoặc Sư Hộ Pháp: (951) 780-5249 - email: ThichCaThienVien@gmail.com
  Điều Lệ 10 Ngày Thiền Tập Ghi Dand

  Chúc quý Thiền sinh luôn an vui và tinh tấn.

  Ban Tổ chức khoá tu TCTV
  Tỳ khưu Hộ Pháp

  Lịch Sinh Hoạt 2021 từ 05/2021 đến 12/2021
   Ngày Dương LịchNgày Âm LịchNgày Lễ – Khóa Tu
  Thứ Bảy May 22 Ngày 11 Tháng Tư Thọ Đầu Đà
  Dhutanghasamadana (Dhutangha night)
  Chủ NhậtMay 23 Ngày 12 Tháng Tư Đại Lễ Phật Đản
  Vesak Puja ceremony (Full Moon Buddha Day)
  Chủ NhậtJul. 25 Ngày 16 Tháng Sáu Nhập Hạ
  Beginning of VASSA
  Chủ NhậtAug. 22 Ngày 15 Tháng Bảy Lễ Vu Lan-Báo Hiếu
  Parent Appreciation Day
  Thứ TưSep. 01-11 Ngày 25 Tháng Bảy Khóa II Thiền Mùa Hạ
  Summer II Meditation Retreat
  Thứ TưSep. 15-25 Ngày 29 Tháng Bảy Khóa Thiền Nội Bộ
  Internal Meditation Retreat
  Thứ BaOct. 05-15 Ngày 29 Tháng Tám Khóa I Thiền Mùa Thu
  Fall Meditation Retreat I
  Thứ NămOct. 21 Ngày 16 Tháng Chín Ngày Chư Tăng Ra Hạ
  End of VASSA
  Chủ NhậtNov. 07 Ngày 03 Tháng Mười Lễ Dâng Y Kathina
  Kathina ceremony (Sagha Day)
  Thứ TưNov. 17-27 Ngày 13 Tháng Mười Khóa II Thiền Mùa Thu
  Fall Meditation Retreat II
  Thứ TưDec. 06-16 Ngày 03 Tháng Mười Một Khóa I Thiền Mùa Đông
  Winter Meditation Retreat I
  Thứ HaiDec. 20–30 Ngày 17 Tháng Mười MộtKhoá II Thiền Mùa Đông
  Winter Meditation Retreat II