• Bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và Tứ Động Tâm

 • Lễ Dâng Y Kathina 2017

 • Khoá Thiền Mùa Thu 2017 - Fall Retreat

 • Chánh Điện

 • Thiền Đường

 • Bảo Tháp

 • Chư Tăng

 • Lễ Dâng Y Kathina 2017

 • Phật Tử - Khoá Thiền Mùa Thu 2016

 • Phật Tử - Lễ Rằm Tháng Giêng 2016

 • THÔNG BÁO SINH HOẠT
  ĐẦU NĂM 2018 MẬU TUẤT
  Thích Ca Thiền Viện xin thông báo cùng quý Phật tử lịch sinh hoạt đầu năm 2018 như sau :
    Ngày Thứ Sáu 16/02/2018, nhằm Mùng 1 Tháng Giêng Mậu Tuất, lúc 04:30 AM
   • Khai Kinh đầu năm Tết Nguyên Đán Năm Mậu Tuất
   • Nguyện cầu cho Quốc thái, Dân an
   • Cầu Siêu - Cầu An
   • Tọa Thiền
  ★ Thiền viện hoan hỷ đón chào khách thăm viếng, hành hương mỗi ngày suốt tháng giêng đầu năm.
  ★ Xin vui lòng thông báo trước 1 tuần lễ, nếu đoàn hành hương đi bằng phương tiện xe BUS, CHO BIẾT TÊN CHÙA, SỐ LƯỢNG XE, NGÀY GIỜ ĐẾN THIỀN VIỆN, TÊN VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI NGƯỜI HƯỚNG DẪN ĐOÀN
    Ngày Thứ Bảy 10/03/2018, nhằm ngày 23 tháng giêng Âm lịch:
   Đêm thọ Đầu Đà từ 07:00 PM đến 06:00 AM ngày Chủ Nhựt
    Ngày Chủ Nhựt 11/03/2018, nhằm ngày 24 tháng Giêng Âm lịch:
   Đại Lễ Rằm tháng Giêng sẽ được tổ chức tại khuôn viên TCTV,
       từ 09:00 AM đến 01:00 PM
    Ngày Thứ Năm 22/03/2018 đến ngày 01/04/2018: Khóa Thiền muà Xuân sẽ được khai giảng kể từ ngày 22/3/18 đến ngày 1/4/18 do Ngài Thiền Sư Khippapanno-Kim Triệu hướng dẫn.
  Chi Tiết
  Chi Tiết
  ★ Trân trọng kính mời quý Phật tử sắp xếp thời giờ để cùng về tham dự các ngày lễ tiết nêu trên, trước vun bồi phước báu trên đường tu học, sau hồi hướng công đức đến thân nhân đã quá vãng, và thân nhân còn hiện tiền.

 • THƯ MỜI DỰ LỄ RẰM THÁNG GIÊNG
   Trong dịp 1250 đệ tử của Đức Phật đã đắc quả A La Hán và là Bậc Thiện lai Tỳ Khưu, không thỉnh mà đồng tụ họp về chùa Trúc Lâm, tại Thành Rajagaha, vào ngày Rằm tháng Giêng. Đức Phật thuyết Bài Kinh Ovadapatimokkha, Đức Phật đã tóm tắt Giáo Pháp mà Ngài đã thuyết giảng trong bài kinh nầy như sau:
  Không làm điều ác
  Thực hiện điều lành
  Trau dồi Tâm trong sạch
  Và đây cũng là lời Chư Phật trong kiếp quá khứ hay vị lai giáo truyền. Ngoài ra, Rằm tháng Giêng cũng là ngày Đức Phật tuyên bố với Ma Vương là Ngài sẽ Nhập Niết Bàn ba tháng sau đó.

   Năm nay buổi lễ Kỹ niệm Rằm Tháng Giêng sẽ được tổ chức tại khuôn viên Thích Ca Thiền Viện vào ngày:
  Chủ nhựt, 11 tháng 3 năm 2018 lúc 09:00 am
  (nhằm ngày 24 tháng Giêng Năm Mậu Tuất Âm Lịch)


   Kính mời quý Phật tử cùng gia đình đồng về tham dự Lễ Rằm Tháng Giêng, để cùng hướng Tâm nguyện về Đấng Toàn Giác, về Giáo Pháp, về các Bậc Thánh Tăng, nhằm Tăng trưởng Đức tin nơi Tam Bảo, và hồi hướng Phước báu trong sạch đến thân bằng quyến thuộc còn tại tiền, hay đã quá vãng.

  Chi Tiết