• Bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và Tứ Động Tâm

 • Lễ Dâng Y Kathina 2019

 • Lễ Dâng Y Kathina 2019

 • Vu Lan 2018

 • Vu Lan 2018

 • Phật Đản 2018

 • Phật Đản 2018

 • Lễ Dâng Y Kathina 2017

 • Khoá Thiền Mùa Thu 2017 - Fall Retreat

 • Chánh Điện

 • Thiền Đường

 • Bảo Tháp

 • Chư Tăng

 • Lễ Dâng Y Kathina 2017

 • Phật Tử - Khoá Thiền Mùa Thu 2016

 • Phật Tử - Lễ Rằm Tháng Giêng 2016

 • Ban tổ chức TCTV XIN KHẤN THÔNG BÁO đến quý thiền sinh khoá thiền mùa Xuân từ ngày 19 đến ngày 29 tháng ba năm 2020 được rõ như sau:

  1. CĂN CỨ VÀO TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 đang xãy ra, nhất là tiểu bang California đang ở mức báo động cao.
  2. Căn cứ vào ý kiến tham khảo giữa ban tổ chức khóa tu và phật tử thiền viện cùng Bác sĩ cố vấn và bảo trợ sức khoẻ cho thiền viện ngày 5/3/2020.
  3. Sau khi trình lên Ngài Viện trưởng Thiền sư Khippapanno Kim Triệu đã quyết định
  TẠM THỜI HOẢN LẠI NGÀY KHAI GIẢNG KHOÁ TU CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI.

  Kính chúc các thiền sinh luôn an vui tinh tấn.
  Ban tổ chức kính thông báo.
  Tỳ kheo Hộ Pháp.
  Chi Tiết Chi Tiết
  Thể Thức Ghi Danh Khoá Thiền Điều Lệ Tham Dự Khoá Thiền