• Bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và Tứ Động Tâm

 • Chánh Điện

 • Chánh Điện

 • Thiền Đường

 • Bảo Tháp

 • Chư Tăng

 • Phật Tử - Lễ Rằm Tháng Giêng

 • Theo truyền thống hằng năm, năm nay Thích Ca Thiền Viện sẻ tổ chức ba tháng An Cư Kiết Hạ tại khuôn viên Thích Ca Thiền Viện.

  19 tháng 7Ngày Nhập Hạ
  10 tháng 10Khoá Thiền Mùa Thu
  15 tháng 10Ngày Ra Hạ
  23 tháng 10Ngày Đại Lễ Dâng Y
  Chương trình tu học sẽ do ngài Thiền Sư Khippapanno-Kim Triệu hướng dẫn, gồm có các thời khoá học:
  • về Thiền Vipassana ̣lý thuyết và thực hành
  • về Giới Luật
  • về học và tụng kinh Pali
  • Tham gia chấp tác công quả hằng ngày

  Quý Thiền sinh muốn ghi danh tham dự khoá thiền, xin tham khảo
  Điều Lệ Tham Dự Khóa Thiền

 • Sau ba tháng an cư, chư Tăng hội đủ phước duyên để nhận y do quý thiện nam, tín nữ dâng cúng.
  • Lễ Dâng Y - Kathina là cơ hội quý báu để quí Phật tử vun bồi phước đức và hồi hướng đến ông bà, cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc và các bậc hữu ân, đã quá vãng cũng như còn hiện tiền.
  • Năm nay, Thích Ca Thiền Viện sẽ tổ chức lễ Dâng Y - Kathina vào ngày:

  Chủ Nhật, 23 tháng 10 năm 2016
  tại khuôn viên THÍCH CA THIỀN VIỆN
  09:30 AMQuan khách tề tựu
  10:00 AMLễ bái tam bảo - xin giới.
  10:30 AMLễ Trai Tăng - Chư tăng tụng kinh cầu an, cầu siêu, hồi hướng phước lành đến thân nhân còn hiện tiền hay đã quá vãng.
  11:00 AMChư Tăng Ni thọ trai và quan khách dùng bửa cơm thân mật
  01:00 PMLễ Dâng Y - Ba vòng nhiểu Phật.
  Quý Phật tử muốn thỉnh y để dâng Chư Tăng,
  xin liên lạc TCTV (951) 780-5249 - (714) 886-7162.

  Hồi Hướng Công Đức
 • Ngày Dương LịchNgày Âm LịchNgày Lễ
  Thứ Hai8 tháng 2Mồng 1 Bính ThânTết Nguyên Đán
  Thứ Sáu19 tháng 212 tháng 1Thọ Đầu Đà
  Chủ Nhật21 tháng 214 tháng 1Lễ Rằm Tháng Giêng
  Thứ Năm17 – 27 tháng 39 - 19 tháng 2Khóa Thiền Mùa Xuân
  Thứ Hai05 – 15 tháng 529/3 – 9 tháng 4Khóa Thiền Mùa Hạ
  Thứ Sáu13 tháng 57 tháng 4Thọ Đầu Đà
  Chủ Nhật15 tháng 59 tháng 4Lễ Tam Hợp
  Lễ Lạc Thành Tháp Pháp Bảo
  Thứ Ba19 tháng 716 tháng 6NHẬP HẠ
  Chủ Nhật14 tháng 812 tháng 7Lễ Vu Lan - Báo Hiếu
  Thứ Hai10 - 20 tháng 1010 - 20 tháng 9Khoá Thiền Mùa Thu
  Khoá Thiền Mùa Thu sẽ do Thiền Sư Kim Triệu hướng dẫn.
  Thứ Bảy15 tháng 1015 tháng 9RA HẠ
  Chủ Nhật23 tháng 1023 tháng 9Lễ Dâng Y
  Thứ Bảy10 – 20 tháng 1212 – 22 tháng 11Khoá Thiền Mùa Đông
  Khoá Thiền Mùa Đông sẽ do Sư Trí Dũng hướng dẫn.