• Bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và Tứ Động Tâm

 • Chánh Điện

 • Thiền Đường

 • Bảo Tháp

 • Chư Tăng

 • Phật Tử - Khoá Thiền Mùa Thu 2016

 • Phật Tử - Lễ Rằm Tháng Giêng 2016

 • Phật Tử - Lễ Rằm Tháng Giêng 2016

 • 10 tháng 12Khoá Thiền Mùa Đông
  Chương trình tu học sẽ do Sư Trí Dũng hướng dẫn, gồm có các thời khoá học:

  • về Thiền Vipassana ̣lý thuyết và thực hành
  • về Giới Luật
  • về học và tụng kinh Pali
  • Tham gia chấp tác công quả hằng ngày

  Quý Thiền sinh muốn ghi danh tham dự khoá thiền, xin tham khảo
  Ghi Danh Khóa Thiền
  Điều Lệ Tham Dự Khóa Thiền
 • • Cùng với tâm nguyện duy trì mạng mạch Phật Pháp 5000 năm, và đáp ứng nhu cầu tạo một trú xứ trang nghiêm và thích hợp cho Chư Tăng Ni, Phật tử từ đây và mãi mãi về sau của nhiều thế hệ, sẽ về đây thực hành Thiền Thanh lọc Tâm, để đạt quả vị Giải thoát khỏi kiếp sanh tử luân hồi.

  Đại Niệm Xứ Thiền Viện - Đại Tùng Lâm - Phật cảnh
  ở Fleeburg, Florida đã và đang thành ... rất thích hợp cho những hành giả hành thiền.

  • Trong giai đoạn đầu tiên, Thiền Viện xin quý Phật tử chung tay góp phần hùn phước thỉnh đất và chi phí ban đầu, mổi người phát tâm tùy hỷ hùn một hay nhiều phần công đức.

  Hùn Phước
 • Ngày Dương LịchNgày Âm LịchNgày Lễ
  Thứ Hai8 tháng 2Mồng 1 Bính ThânTết Nguyên Đán
  Thứ Sáu19 tháng 212 tháng 1Thọ Đầu Đà
  Chủ Nhật21 tháng 214 tháng 1Lễ Rằm Tháng Giêng
  Thứ Năm17 – 27 tháng 39 - 19 tháng 2Khóa Thiền Mùa Xuân
  Thứ Hai05 – 15 tháng 529/3 – 9 tháng 4Khóa Thiền Mùa Hạ
  Thứ Sáu13 tháng 57 tháng 4Thọ Đầu Đà
  Chủ Nhật15 tháng 59 tháng 4Lễ Tam Hợp
  Lễ Lạc Thành Tháp Pháp Bảo
  Thứ Ba19 tháng 716 tháng 6NHẬP HẠ
  Chủ Nhật14 tháng 812 tháng 7Lễ Vu Lan - Báo Hiếu
  Thứ Hai10 - 20 tháng 1010 - 20 tháng 9Khoá Thiền Mùa Thu
  Khoá Thiền Mùa Thu sẽ do Thiền Sư Sayadaw Ashin Thuzana hướng dẫn.
  Thứ Bảy15 tháng 1015 tháng 9RA HẠ
  Chủ Nhật23 tháng 1023 tháng 9Lễ Dâng Y
  Thứ Bảy10 – 20 tháng 1212 – 22 tháng 11Khoá Thiền Mùa Đông
  Khoá Thiền Mùa Đông sẽ do Sư Trí Dũng hướng dẫn.