• Bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và Tứ Động Tâm

 • Lễ Dâng Y Kathina 2021

 • Lễ Dâng Y Kathina 2021

 • 40 Năm Hoằng Pháp

 • 40 Năm Hoằng Pháp

 • Vu Lan 2021

 • Lễ Dâng Y Kathina 2019

 • Lễ Dâng Y Kathina 2019

 • Vu Lan 2018

 • Vu Lan 2018

 • Phật Đản 2018

 • Phật Đản 2018

 • Lễ Dâng Y Kathina 2017

 • Khoá Thiền Mùa Thu 2017 - Fall Retreat

 • Chánh Điện

 • Thiền Đường

 • Bảo Tháp

 • Chư Tăng

 • Ở Thiền Viện Phước Sơn VN - 1994

 • Ở Thiền Viện Phước Sơn VN - 1994

 • Sư Bửu Chánh, Thích Minh Châu, Kim Triệu

 • Lễ Dâng Y Kathina 2017

 • Phật Tử - Khoá Thiền Mùa Thu 2016

 • Phật Tử - Lễ Rằm Tháng Giêng 2016

 • 01/18/2022
  Khoá Tu Đầu Năm 2022

  Ban Tổ Chức xin thông báo cùng tất cả quý Phật Tử như sau:

  • Khoá Thiền Mùa Xuân 10 ngày kể từ ngày 18 đến 28/01/2022 (nhằm ngày 16/12/21 đến ngày 26/12/21 Âm lịch)
     Khoá tu được tổ chức dưới sự hướng dẫn của Ngài Thiền Sư KHIPPAPANNO-KIM TRIỆU.

  • Điền đơn ghi danh và xem điều lệ khoá tu, xin bấm vào nút dưới đây:

  Điều Lệ 10 Ngày Thiền Tập Ghi Dand

  • Thiền sinh được chấp nhận phải có mặt tại thiền viện trước 03:00PM ngày 18/01/2022.
     Mọi sự đến trể không đủ lý do sẽ không được nhận vào khoá học.

  • Thiền sinh xin mang theo giấy xác nhận đã chích ngừa COVID đầy đủ, tối thiểu là hai lần.

  • Mọi chi tiết liên quan khoá tu cần biết, xin liên lạc
  - Sư Cô Maya ở số điện thoại: (951) 578-9990 - email: GhiDanhTCTV@gmail.com
  - hoặc Sư Hộ Pháp: (951) 780-5249 - email: ThichCaThienVien@gmail.com

  Chúc quý Thiền sinh luôn an vui và tinh tấn.

  Ban Tổ chức khoá tu TCTV
  Tỳ khưu Hộ Pháp

  02/13/2022
  Thư Mời Dự Lễ Rằm Tháng Giêng

  Kính thưa quý Phật tử,

      Trong dịp 1250 đệ tử của Đức Phật đã đắc quả A La Hán và là Bậc Thiện Lai Tỳ Khưu, không thỉnh mà đồng tụ họp về chùa Trúc Lâm, tại thành Rajagaha, vào ngày Rằm tháng Giêng. Đức Phật thuyết bài kinh Ovadapatimokkha, Đức Phật đã tóm tắt Giáo Pháp mà Ngài đã thuyết giảng trong bài kinh này như sau:

  Không làm điều ác
  Thực hiện điều lành
  Trau dồi Tâm trong sạch
  Và đây cũng là lời Chư Phật trong kiếp quá khứ hay vị lai giáo truyền.

      Ngoài ra, Rằm tháng Giêng cũng là ngày Đức Phật tuyên bố với Ma Vương là Ngài sẽ Nhập Niết Bàn ba tháng sau đó.

      Năm nay buổi lễ Rằm Tháng Giêng sẽ được tỗ chức tại khuôn viên Thích Ca Thiền Viện vào ngày:

  Chủ nhựt 13 tháng 2 năm 2022 lúc 09:00am
  (nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Dần âm lịch)

      Kính mời quý Phật tử cùng gia đình đồng về tham dự Lễ Rằm Tháng Giêng, để cùng hướng Tâm nguyện về Đấng Toàn Giác, về Giáo Pháp, về các Bậc Thánh Tăng, nhằm Tăng trưởng Đức tin nơi Tam Bảo, và hồi hướng Phước báu trong sạch đến thân bằng quyến thuộc còn tại tiền, hay đã quá vãng.

  Trong Tâm từ,

  Thiền Sư Khippapanno-Kim Triệu

  *** Đêm thọ Đầu Đà bắt đầu từ 07:00pm ngày 02/12/2022 đến 05:00am ngày 02/13/2022 dương lịch

  01/21/2022
  Lịch Sinh Hoạt 2022
   Ngày Dương LịchNgày Âm LịchNgày Lễ – Khóa Tu
  Thứ BaJan. 18–28 Ngày 16 Tháng Mười HaiKhoá Thiền Mùa Xuân
  Spring Meditation Retreat
  Chủ Nhật Feb 13 Ngày 13 Tháng Giêng Rằm Tháng Giêng