• Bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và Tứ Động Tâm

 • Chánh Điện

 • Chánh Điện

 • Thiền Đường

 • Chư Tăng

 • Phật Tử - Lễ Rằm Tháng Giêng

 • 05 – 15 tháng 5Khóa Thiền Mùa Hạ
  13 tháng 5Lễ Thọ Đầu Đà
  15 tháng 5Lễ Tam Hợp
  Lễ Lạc Thành Tháp Pháp Bảo
  Chương Trình
  Trân trọng kính mời quý Phật tử hoan hỷ cùng về tham dự các ngày lể và khoá thiền, để cùng nhau tiến tu trên con đường giải thoát.

  Hồi Hướng Công Đức
 • • Thích Ca Thiền Viện chân thành cảm niệm công đức của Chư Phật Tử đã nhiệt tâm hùn phước đóng góp kiến tạo ngôi Chánh Điện mới trang nghiêm và rộng rãi.

  • Hiện Thiền Viện đang tiếp tục thực hiện phần còn lại bên ngoài... rất mong quý Phật Tử tiếp tục hổ trợ để công trình sớm được viên mản 

 • Ngày Dương LịchNgày Âm LịchNgày Lễ
  Thứ Hai8 tháng 2Mồng 1 Bính ThânTết Nguyên Đán
  Thứ Sáu19 tháng 212 tháng 1Thọ Đầu Đà
  Chủ Nhật21 tháng 214 tháng 1Lễ Rằm Tháng Giêng
  Thứ Năm17 – 27 tháng 39 - 19 tháng 2Khóa Thiền Mùa Xuân
  Thứ Hai05 – 15 tháng 529/3 – 9 tháng 4Khóa Thiền Mùa Hạ
  Thứ Sáu13 tháng 57 tháng 4Thọ Đầu Đà
  Chủ Nhật15 tháng 59 tháng 4Lễ Tam Hợp
  Lễ Lạc Thành Tháp Pháp Bảo
  Thứ Ba19 tháng 716 tháng 6NHẬP HẠ
  Chủ Nhật14 tháng 812 tháng 7Lễ Vu Lan - Báo Hiếu
  Thứ Hai10 - 20 tháng 1010 - 20 tháng 9Khoá Thiền Mùa Thu
  Thứ Bảy15 tháng 1015 tháng 9RA HẠ
  Chủ Nhật23 tháng 1023 tháng 9Lễ Dâng Y
  Thứ Năm8 – 18 tháng 1210 – 20 tháng 11Khoá Thiền Mùa Đông