• Bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và Tứ Động Tâm

 • Lễ Dâng Y Kathina 2017

 • Khoá Thiền Mùa Thu 2017 - Fall Retreat

 • Chánh Điện

 • Thiền Đường

 • Bảo Tháp

 • Chư Tăng

 • Lễ Dâng Y Kathina 2017

 • Phật Tử - Khoá Thiền Mùa Thu 2016

 • Phật Tử - Lễ Rằm Tháng Giêng 2016

 • TCTV xin thông báo cùng quý Phật tử lịch sinh hoạt:
    Thứ Bảy ngày 02/06/18, nhằm ngày 19/4 Âm Lịch, lúc 07:00PM
  Đêm thọ Đầu Đà sẽ bắt đầu từ 07:00PM ngày 02/06/18 đến 05:00AM ngày 03/06/18. Chương trình sinh hoạt:
  • Tụng kinh, • Hành thiền, • Pháp thoại, • Dâng đèn hoa đăng
    Chủ Nhựt ngày 03/06/18, nhằm ngày 20/4 Âm Lịch, lúc 09:00 AM
  Đại Lễ Tam Hợp Vesak, tại THIỀN ĐƯỜNG TCTV, từ 09:00AM đến 02:00PM. Chương trình:
  • 09:30-10:00AM • Chư Tăng và quan khách tề tựu
  • 09:30-10:00AM • Lễ bái Tam Bảo (tụng kinh tiếng Việt)
  • 10:00-10:45AM • Cung thỉnh Chư Đại Đức Tăng.
  – Tác bạch xin thọ Giới – Chư Tăng cho Giới
  – Tác bạch dâng mâm huê.
  – Tác bạch xin Chư Tăng tụng Kinh Cầu An - Cầu Siêu.
  – Chư Tăng tụng Kinh Cầu An - Cầu Siêu – Chúc Phúc.
  – Phật tử tụng kinh hồi hướng Phước báo.
  • 10:45-11:15AM • Thiền Sư Kim Triệu ban Pháp Từ
  – giải lao 15 phút từ 11:15 đến 11:30AM
  • 11:30-12:45PM • Chư Tăng & Phật tử thọ trai
  • 12:45-02:00PM • Lễ Tắm Phật–Tượng Thái Tử Đản Sanh
  • 02:00PM• Phật tử Chiêm bái Tứ Động Tâm.
    Thứ Năm 07/06/2018 đến 17/06/2018:
  Khoá Thiền Mùa Hạ, khai giảng từ ngày 07/06/2018 đến 17/06/2018,
  sẽ do Ngài Thiền Sư Khippapanno Kim Triệu hướng dẫn.
  Chi tiết và điều lệ tham dự khoá học:
  Chi Tiết
  Chi Tiết
    Thứ Bảy 28/07/18, nhằm ngày 16/06 Âm Lịch:
  AN CƯ KIẾT HẠ 3 THÁNG
  Chư Tăng Thích Ca Thiền Viện sẽ nhập hạ ngày Thứ Bảy 28/07/18 nhằm ngày 16/06 Âm Lịch đến ngày 23/10/18 nhằm ngày 15/09 Âm Lịch.
    Thứ Hai 22/10/2018 đến 01/11/2018:
  Khoá Thiền Mùa Thu sẽ khai giảng từ ngày 22/10/18 đến ngày 01/11/18,
  do Ngài Thiền Sư Sayadaw Ashin Thuzana Miến Điện hướng dẫn.
  ★ Kính mời quý Phật tử và Thiền sinh cùng về tham dự vào các ngày Lễ và khoá tu nêu trên, trước là tiến tu trên đường giải thoát, sau là hồi hướng phước báu đến thân nhân quyến thuộc đã quá vãng hay còn tại thế.

 • Vào ngày Rằm tháng Tư (Vesakh), năm 623 trước Tây Lịch, tại vườn Lâm-Tỳ-Ni (Lumbini), thái tử Siddhartha Gotama đã ra đời. Ngài là con của Hoàng Đế Tịnh Phạn (Suddhodana) họ Cồ Đàm (Gotama), và mẹ của Ngài là hoàng hậu Ma Gia (Mayadevi). Khi ra đời, Ngài đi bộ bảy bước, mổi bước trên đóa hoa sen và tuyên bố
  “Ta là đấng cao cả nhất trong thế giới”.
  Ba mươi lăm năm sau, cũng vào ngày Rằm tháng Tư, năm 588 trước Tây Lịch, dưới cội bồ đề ở Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhi Gaya), Ngài đã đắc đạo quả thành vị Chánh Đẳng Giác. Vào năm 543 trước Tây lịch, sau 45 năm hoằng dương Chánh Pháp, Đức Phật trở về vườn Kusinara, nhập diệt dưới hai cây long thọ (Sa La). Hôm ấy cũng đúng vào ngày Rằm tháng Tư. Năm ấy, Đức Phật hưởng thọ tám mươi tuổi.
  Năm nay, để kỷ niệm ngày Phật Bảo (Vesākhapūjā) với ba sự kiện trọng đại của lịch sử: Ngày Đức Bồ Tát Ðản Sanh, Đức Phật Thành Đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn, Thích Ca Thiền Viện sẽ tổ chức ngày Ðại Lễ Tam Hợp vào ngày Chủ nhật ngàỵ 3 tháng 6 năm 2018 (Nhăm ngày mùng 20 tháng 4 Âm Lịch, năm Mậu Tuất)
  Lúc 09:30 sáng - Tại Khuôn viên Thích ca Thiền Viện Thư Mời Chuong Trinh
  Trân trọng kính mời quý Phật tử cùng về tham dự, hoan hỷ hùn phước cúng dường nhân ba sự kiện trọng đại này, để tạo phước báu cho chính mình và gia đình và hồi hướng cho tứ thân phụ mẫu cùng thân bằng quyến thuộc.

 • Ngày Dương LịchNgày Âm LịchNgày Lễ – Khóa Tu
  Thứ Năm 22/03 - 01/04 Ngày 6 - 16 Tháng Hai Khóa Thiền Mùa Xuân
  Thứ Bảy 02/06 Ngày 19 Tháng Tư Đêm Thọ Đầu Đà
  Chủ Nhựt 03/06 Ngày 20 Tháng Tư Đại Lễ Phật Đản
  Thứ Năm 07/06 - 17/06 Ngày 24/4 – 4/5 Khóa Thiền Mùa Hạ
  Thứ Bảy 28/07 Ngày 16 Tháng Sáu Nhâp Hạ
  Chủ Nhựt26/08 Ngày 16 Tháng Bảy Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu
  Thứ Hai 22/10 - 01/11   Khóa Thiền Mùa Thu
  Thứ Ba 23/10 Ngày 15 Tháng Chín Ngày Ra Hạ
  Chủ Nhựt04/11 Ngày 27 Tháng Chín Đại Lễ Dâng Y KATHINA
  Thứ Sáu 21/12 - 31/12 Ngày 15-25 Tháng 11 Khóa Thiền Mùa Đông
  Chi Tiết
  Tất cả các Ngày Lễ sẽ được tổ chức tại Khuôn viên Thích Ca Thiền Viện.
  Chương trình và địa điểm tổ chức có thể thay đổi.
  • Nếu quý vị có tên trên danh sách TCTV, thơ mời hay email sẽ được gởi đến quý vị trước mỗi buổi lễ.
  • Vui lòng thường xuyên theo dõi tin tức cập nhựt trên website của Thiền viện.
  Mọi chi tiết cần biết xin vui lòng liên lạc về Thích Ca Thiền Viện:
  • 15950 Winters Lane, Riverside, CA 92504
  (951) 780-5249 - Điện thoại
  thichcathienvien@gmail.com - Email
  • vui lòng để lại lời nhắn khi không có người nhận điện thoại.