• Bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và Tứ Động Tâm

 • Chánh Điện củ

 • Chư Tăng

 • Thiền Đường

 • Chánh Điện mới

 • 17 tháng 12 - Khoá Thiền Mùa Đông

 • Từ 17/12/2015 đến 27/12/2015

  Điều Lệ Khóa Thiền
 • Chánh Điện mới xây từ ngôi nhà cũ nằm sẵn trên đồi, nhìn về hướng Đông, nơi đã tọa lạc Bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và Tứ Động Tâm... sẽ là phương tiện giúp Chư Tăng Ni và Phật tử nhiều thế hệ tiếp nối sau này về đây thiền tập, thanh lọc tâm...

  Phiếu Hùn Phước