• Bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và Tứ Động Tâm

 • Lễ Dâng Y Kathina 2021

 • Lễ Dâng Y Kathina 2021

 • 40 Năm Hoằng Pháp

 • 40 Năm Hoằng Pháp

 • Vu Lan 2021

 • Lễ Dâng Y Kathina 2019

 • Lễ Dâng Y Kathina 2019

 • Vu Lan 2018

 • Vu Lan 2018

 • Phật Đản 2018

 • Phật Đản 2018

 • Lễ Dâng Y Kathina 2017

 • Khoá Thiền Mùa Thu 2017 - Fall Retreat

 • Chánh Điện

 • Thiền Đường

 • Bảo Tháp

 • Chư Tăng

 • Ở Thiền Viện Phước Sơn VN - 1994

 • Ở Thiền Viện Phước Sơn VN - 1994

 • Sư Bửu Chánh, Thích Minh Châu, Kim Triệu

 • Lễ Dâng Y Kathina 2017

 • Phật Tử - Khoá Thiền Mùa Thu 2016

 • Phật Tử - Lễ Rằm Tháng Giêng 2016

 • Video
    Thiền Sư Kim Triệu Thích.Ca Thiền.Viện Trả Lời Câu Hỏi Cho Thiền Sinh Trên Thế Giới Mỗi Thứ Sáu Hàng Tuần:
   
    Sư Khánh Hỷ Ananda Thiền.Viện Trả Lời Câu Hỏi Cho Thiền Sinh Trên Thế Giới Mỗi Thứ Tư Hàng Tuần:
   
    Sư Trí Dũng Chùa Tam.Bảo Trả Lời Câu Hỏi Cho Thiền Sinh Trên Thế Giới Mỗi Chủ Nhật Hàng Tuần:
   
    Thích Ca Thiền Viện:
  Bấm vào nút ngày/tháng đễ xem video thâu vào ngày ấy.
  Tháng 06-12/2022
  Khoá Thiền Năm 2022

  Ban Tổ Chức xin thông báo cùng tất cả quý Phật Tử như sau:

  Khoá Thiền Mùa Hạ 1 kể từ ngày 15 đến 25/06/2022

  Khoá Thiền Mùa Hạ 2 kể từ ngày 14 đến 24/07/2022

  Khoá Thiền Mùa Hạ 3 kể từ ngày 01 đến 10/08/2022

  Khoá Thiền Mùa Hạ 4 kể từ ngày 20 đến 30/08/2022

  Khoá Thiền Mùa Hạ 5 kể từ ngày 01 đến 10/09/2022

  Khoá Thiền Mùa Hạ 6 kể từ ngày 20 đến 30/09/2022

  Khoá Thiền Mùa Thu kể từ ngày 10 đến 20/11/2022

  Xin chú ý: Khoá Thiền Mùa Thu 10-20/11/2022 chỉ dành cho nội bộ

  • Khoá Thiền Mùa Thu 1 kể từ ngày 01 đến 10/11/2022

  • Khoá Thiền Mùa Thu 2 kể từ ngày 20 đến 30/11/2022

  • Khoá Thiền Mùa Đông kể từ ngày 08 đến 18/12/2022 05 đến 15/12/2022

  Xin chú ý: Khoá Thiền Mùa Đông thay đổi từ 05 đến 15/12 (thay vì từ 08 đến 18/12)
     Khoá thiền được tổ chức dưới sự hướng dẫn của Ngài Thiền Sư KHIPPAPANNO-KIM TRIỆU.

  • Khóa thiền mở rộng cho người chưa tham dự lần nào về thiền Vipassana, quán niệm thọ.

  • Điền đơn ghi danh và xem điều lệ khoá tu, xin bấm vào nút dưới đây:

  • Thiền sinh được chấp nhận phải có mặt tại thiền viện trước 03:00PM ngày đầu khoá thiền.
     Mọi sự đến trể không đủ lý do sẽ không được nhận vào khoá học.

  • Thiền sinh xin mang theo giấy xác nhận đã chích ngừa COVID đầy đủ, tối thiểu là hai lần.

  • Thiền sinh tham dự phải mang theo túi ngủ, quần áo đủ ấm, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết trong mười ngày.

  • Mọi chi tiết liên quan khoá tu cần biết, xin liên lạc
  - Sư Cô Maya ở số điện thoại: (951) 578-9990 - email: GhiDanhTCTV@gmail.com
  - hoặc Hộ Pháp: (951) 780-5249 hoặc (714) 886-7162
  *** Liên lạc điện thoại trên số (714) 886-7162 xin vui lòng để lại lời nhắn, tên họ và số phone.

  Chúc quý Thiền sinh luôn an vui và tinh tấn.

  Ban Tổ chức khoá thiền TCTV
  Tỳ kheo Hộ Pháp

  Lịch Sinh Hoạt 2022
   Ngày Dương LịchNgày Âm LịchNgày Lễ – Khóa Tu
  Thứ BaJan. 18–28 Ngày 16 Tháng Mười HaiKhoá Thiền Mùa Xuân I
  Spring Meditation Retreat I
  Thứ HaiJan. 31 Ngày 29 Tháng Mười HaiSinh Hoạt Tết
  Chủ Nhật Feb. 13 Ngày 13 Tháng Giêng Rằm Tháng Giêng
  Thứ Năm Mar. 17-27 Ngày 14 Tháng Hai Khoá Thiền Mùa Xuân II
  Spring Meditation Retreat II
  Thứ Hai Mar. 28-Apr. 06 Ngày 25 Tháng Hai Khoá Thiền Mùa Xuân Đặc Biệt
  Spring Meditation Retreat Special
  Thứ Bảy April 30 Ngày 30 Tháng Ba Thọ Đầu Đà
  Dhutanghasamadana (Dhutangha night)
  Chủ NhậtMay 01 Ngày 01 Tháng Tư Đại Lễ Phật Đản
  Vesak Puja ceremony (Full Moon Buddha Day)
  Thứ TưJun. 15-25 Ngày 16 Tháng Năm Khóa Thiền Mùa Hạ 1
  Summer I Meditation Retreat
  Thứ NămJul. 14 Ngày 16 Tháng Sáu Nhập Hạ
  Beginning of VASSA
  Thứ NămJul. 14-24   Khóa Thiền Mùa Hạ 2
  Summer II Meditation Retreat
  Thứ HaiAug. 01-10   Khóa Thiền Mùa Hạ 3
  Summer III Meditation Retreat
  Chủ NhậtAug. 14 Ngày 15 Tháng Bảy Lễ Vu Lan-Báo Hiếu
  Parent Appreciation Day
  Thứ BảyAug. 20-30   Khóa Thiền Mùa Hạ 4
  Summer IV Meditation Retreat
  Thứ NămSep. 01-10   Khóa Thiền Mùa Hạ 5
  Summer V Meditation Retreat
  Thứ BaSep. 20-30   Khóa Thiền Mùa Hạ 6
  Summer VI Meditation Retreat
  Thứ BaOct. 11 Ngày 16 Tháng Chín Ngày Chư Tăng Ra Hạ
  End of VASSA
  Chủ NhậtOct. 30   Lễ Dâng Y Kathina
  Kathina ceremony (Sagha Day)
  Thứ BaNov. 01-10   Khóa Thiền Mùa Thu 1
  Fall I Meditation Retreat
  Chủ NhậtNov. 20-30   Khóa Thiền Mùa Thu 2
  Fall II Meditation Retreat
  Thứ NămDec. 05-15   Khóa Thiền Mùa Đông
  Winter Meditation Retreat