• Bảo tháp thờ Xá Lợi Phật và Tứ Động Tâm

 • Lễ Dâng Y Kathina 2021

 • Lễ Dâng Y Kathina 2021

 • 40 Năm Hoằng Pháp

 • 40 Năm Hoằng Pháp

 • Vu Lan 2021

 • Lễ Dâng Y Kathina 2019

 • Lễ Dâng Y Kathina 2019

 • Vu Lan 2018

 • Vu Lan 2018

 • Phật Đản 2018

 • Phật Đản 2018

 • Lễ Dâng Y Kathina 2017

 • Khoá Thiền Mùa Thu 2017 - Fall Retreat

 • Chánh Điện

 • Thiền Đường

 • Bảo Tháp

 • Chư Tăng

 • Ở Thiền Viện Phước Sơn VN - 1994

 • Ở Thiền Viện Phước Sơn VN - 1994

 • Sư Bửu Chánh, Kim Triệu 1994-2022

 • Sư Bửu Chánh, Thích Minh Châu, Kim Triệu

 • Lễ Dâng Y Kathina 2017

 • Phật Tử - Khoá Thiền Mùa Thu 2016

 • Phật Tử - Lễ Rằm Tháng Giêng 2016

 • Video
    Thiền Sư Kim Triệu Thích.Ca Thiền.Viện Pháp Thoại:
   
    Sư Khánh Hỷ Ananda Thiền.Viện Pháp Thoại:
   
    Sư Dũng Chí Chùa Tam.Bảo Pháp Thoại:
   
    Thích Ca Thiền Viện:
  Bấm vào nút ngày/tháng đễ xem video thâu vào ngày ấy.
  Lịch Sinh Hoạt 2023
   Ngày Dương LịchNgày Âm LịchNgày Lễ – Khóa Tu
  Thứ Bảy Feb. 04 Ngày 14 Tháng Giêng Lễ Thọ Đầu Đà
  Chủ Nhật Feb. 05 Ngày 15 Tháng Giêng Đại Lễ Rằm Tháng Giêng
  Thứ HaiFeb. 06–16 Ngày 16 Tháng GiêngKhoá Thiền Mùa Xuân
  Spring Meditation Retreat