• Sinh Hoạt
  • Lễ Dâng Y Kathina 2017
  • Lể Phật Đản 2016
  • Lể Dâng Y 2015 - 1
  • Lể Dâng Y 2015 - 2
 • Sư Kim Triệu
 • Những khóa Thiền
 • Sư Khánh Hỷ
 • Thiền Tứ Niệm Xứ
 • Sư U Tejaniya
 • Chư Tăng
Chọn một video    để xem.