• Tụng Kinh PALI
 • Sinh Hoạt
  • Lễ Kỷ Niệm 40 Năm Hoằng Pháp của Thiền sư Kim Triệu
  • Lễ Tam Hợp VESAK 2019
   • Phần Đầu Tụng Kinh
   • Phần 1 Nghi Lễ
   • Phần 2 Lễ Tắm Phật
   • Phần 3 Cúng Dường Trai Tăng
  • Khóa Thiền Mùa Hạ 2019
   • Phần 1
   • Phần 2
   • Phần 3
  • Thiền Sư Kim Triệu Cho Giới 2019
   • Phần 1
   • Phần 2
  • Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập TCTV
  • Tiểu sử Hoà Thượng Kim Triệu
  • Lễ Thượng Thọ 90 của Hoà Thượng Kim Triệu
  • Lễ Dâng Y Kathina 2018 - Phần 1
  • Lễ Dâng Y Kathina 2018 - Phần 2
  • Lễ Dâng Y Kathina 2017
  • Lể Phật Đản 2016
  • Lể Dâng Y 2015 - 1
  • Lể Dâng Y 2015 - 2
 • Những khóa Thiền
 • Thiền Tứ Niệm Xứ
 • Chư Tăng
Chọn một video    để xem.