Chư Tăng

Dưới thời Đức Phật, các tịnh xá hay tu viện được thành lập do các vị quốc vương, trưởng giả, hay cư sĩ dâng cúng. Những nơi ấy, không những để cho Đức Phật và các đại Thánh Tăng an cư và tu tập, mà còn là nơi để cho các thiện tín đến nghe những lời thuyết giảng về giáo lý của Đức Phật và các Ngài. Ngày nay, các thiện tín đóng góp tài chánh và công sức xây dựng Thích Ca Thiền Viện cũng không ngoài mục đích giúp cho các Tăng Ni và các hành giả có nơi tu tập Thiền Tứ Niệm Xứ và phát huy Giáo Pháp.

Trải qua hơn 35 năm từ ngày thành lập, với mục đích hổ trợ cho những ai có duyên lành với Phật Pháp, không giới hạn về chủng tộc, tôn giáo, hay tông phái, không phân biệt tu sĩ hay cư sĩ, không chỉ dành riêng cho người xứ nào hay cho thời kỳ nào, cơ sở hoằng pháp Thích Ca Thiền Viện, trong khung cảnh êm đềm và thanh tịnh, với sự xếp đặt và hướng dẫn của Đại Trưởng Lão Hòa Thượng Khippapañño Kim Triệu , cơ sở này đã khởi nguyện từ ngôi nhà nhỏ, nay có thêm chánh điện lớn, khu Tăng xá, ngôi thiền đường, ngôi bảo tháp để thờ Xá Lợi Phật và các vị Thánh Tăng, hình tượng của bốn nơi thánh tích, và những tôn tượng của các bậc Thiền Sư và Ân Sư.

Thích Ca Thiền Viện đã mở rộng cửa cho những ai muốn đến nơi này để tu tập Giáo Pháp của Đức Thế Tôn cũng như hành Thiền Tứ Niệm Xứ.

Ngài Khippapañño Kim Triệu, thiền sư viện trưởng của Thích Ca Thiền Viện, đã có lần bày tỏ với các chư thiện tín là:

Đối với Sư, tất cả đều tùy duyên thuận đạo. Nếu vị vào có lòng, có duyên muốn đi theo con đường Sư đã đi, tiếp nối tâm nguyện của Sư đã đặt vào năm cơ sở hoằng pháp là Kỳ Viên Tự, Thích Ca Thiền Viện, Đại Niệm Xứ Thiền Viện, Tâm Pháp Thiền Viện và Ānanda Thiền Viện thì Sư mong họ ghi nhớ hai tôn chỉ trong suốt đời Sư là:
        • duy trì nề nếp truyền thống của một thiền viện Phật Giáo Nguyên Thủy và
        • duy trì đường lối truyền bá pháp Thiền Tứ Niệm Xứ.

Niềm vui và niềm an ủi lớn nhất của Ngài trong cuối cuộc đời hành đạo trên một đất nước rộng lớn mà đạo Phật không được mấy phổ biến rộng rãi, là khi thấy các tăng ni, và cư sĩ theo Ngài tu học được tiến bộ về Pháp Học lẫn Pháp Hành, nhất là có đức tin vào Tam Bảo ngày càng thâm sâu. Ngài mong rằng những lớp cư sĩ thuần thành này sẽ cùng chư tăng ni ở các nơi hợp tác chặt chẽ để đồng tâm phục vụ đạo Phật theo mô hình:

Chư Tăng kéo, Cư Sĩ đẩy bánh xe Giáo Pháp.

Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu sinh ngày 05/12/1930 tại làng Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. Thân sinh và thân mẫu Ngài là Kim TrămThạch Thị Ngách. Chị gái và em trai Ngài là Kim Thị LêKim Muôn.

Từ thời thơ ấu, Ngài thường được thân mẫu, là một Phật tử thuần thành, dẫn đi nhiều chùa và làm quen với nếp sống ở tu viện. Căn cơ của Ngài hiển lộ rất sớm nên từ nhỏ Ngài chỉ mong muốn vào chùa tu học trong lúc cha Ngài muốn Ngài có vốn học vấn ngoài đời. Mẹ Ngài mất năm Ngài mới lên 9 tuổi và ba năm sau đó Ngài lại mất cha. Những năm ở với người chị, Ngài có nhiều dịp sớt bát cho các sư trì bình khất thực hàng ngày đi ngang nhà. Hình ảnh an nhiên thanh tịnh của chư tăng khiến Ngài phát tâm muốn xuất gia sống đời phạm hạnh.

Năm 14 tuổi, Ngài xin vào ở trong chùa. Năm 17 tuổi, Ngài thọ giới Sa Di ở chùa Bình Phú. Năm 1949, Ngài xuất gia Tỳ Kheo ở chùa Phương Thạnh (cùng tỉnh Trà Vinh), pháp hiệu là Khippapañño (nghĩa là Thiện Trí hay Tốc Trí) thường được gọi là Sư Pañño hoặc Sư Kim Triệu.

Năm 1950 đến 1956, Ngài tu học tại chùa Giác Quang, Chợ Lớn. Năm 1956, Ngài nhập hạ tại chùa Kỳ Viên, Sài Gòn.

Năm 1957, Ngài ra chùa Tam Bảo tại thành phố Đà Nẵng học Pāli và giáo lý với Ngài Giới Nghiêm và Đại Đức Shanti Bhadra (người Tích Lan), đồng thời cũng dạy Pāli và Phật Pháp căn bản cho các em nhi đồng Phật tử.

Năm 1958, Ngài Giới Nghiêm phái Ngài ra Bình Định dạy đạo. Sau đó Ngài trở về tu học nhận bằng cấp danh dự về Pāli và Phật học. Ngài lưu lại Phật Học Viện Pháp Quang của Đại Đức Hộ Giác tại Gia Định để phụ dạy văn phạm Pāli và kinh kệ.

Năm 1962 đến 1963, Ngài nhập hạ ở chùa Bửu Quang, Thủ Đức.

Năm 1964, Ngài được Viện Đại Học Phật Giáo Nalanda, Ấn Độ, cấp học bổng đi du học với nhiều giáo sư Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện. Cũng năm này, Ngài viếng Bodh Gayā (Bồ Đề Đạo Tràng), nơi Đức Phật thành đạo; lúc đó Ngài 35 tuổi.

Năm 1970, Ngài đỗ bằng Pāli Achariya (Sư Phạm môn Pāli), bằng B.A. Phật Học và bằng M.A. Pāli. Sau đó Ngài đến cư ngụ tại Bồ Đề Đạo Tràng 9 năm với Ngài Munindra. Hai năm đầu của thời gian này, Ngài học về Cổ Sử Ấn Độ và Á Châu (Ancient India and Asia Studies) tại Đại học Maghadh.

Từ năm 1979 đến 1981, Ngài dời về ở tại New Delhi.

Về thiền tập, từ năm 1967 đến 1980, Ngài có cơ duyên thực tập Thiền Minh Sát Vipassanā tại Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện dưới sự hướng dẫn của các thiền sư nổi tiếng như Ngài Munindra, Ngài Goenka, Bà Dipa Ma, và Ngài Taungpulu.

Năm 1967, Ngài bắt đầu học thiền Vipassanā với Ngài Munindra. Sau đó, Ngài theo học pháp Quán Thọ với Ngài Goenka trong 6 năm.

Từ 1975 đến 1980, Ngài tiếp tục được thọ giáo với các thiền sư khác kể cả bà Dipa Ma, Ngài Rastrapal, và Ngài Taungpulu.

Năm 1980, Ngài sang Ngưỡng Quang (Yangon), Miến Điện, thực tập tích cực với Đại Lão Hòa thượng Thiền Sư Mahāsi và đạt được thành quả khả quan.

Trong khoảng thời gian trên, Ngài đảm nhận nhiều Phật sự về hoằng pháp, xây cất cơ sở thiền định quốc tế, cứu trợ đồng hương, và cùng Đại Đức Dr. Rastrapal tổ chức khóa thiền ở Nepal, Ấn Độ.

Năm 1981, Ngài được Hội Phật Giáo Việt Mỹ ở Washington D.C. mời sang Hoa Kỳ hoằng pháp, và lưu ngụ tại chùa Kỳ Viên, Hoa Thịnh Đốn. Nơi đây, ngoài những nghi thức sinh hoạt hằng ngày của một ngôi chùa Phật Giáo Nguyên Thủy, Ngài còn mở các khóa thiền hằng năm. Từ đó, các chùa, các trường thiền ở các tiểu bang hay ở các ước khác thường xuyên thỉnh Ngài đến dạy đạo. Ở Cali, có các chùa như Pháp Vân, Kim Sơn, và Như Lai Thiền Viện.

Ở Texas, có các chùa như Pháp Luân, Đạo Quang, Hương Đạo, và các nơi khác nữa như chùa Phật Ân (Minnesota)Bồ Đề Thiền Viện (Florida). Các nhóm đệ tử ở Âu, Úc, Việt Nam cũng hay thỉnh Ngài đến hướng dẫn khóa thiền.

Năm 1988, Phật tử vùng Nam California cung thỉnh Ngài đứng ra sáng lập một đạo tràng để đồng bào địa phương có nơi tu tập. Với nhân duyên đó, Thích Ca Thiền Viện ở Riverside bắt đầu hoạt động và phát triển. Nơi đây, Bảo Tháp thờ Xá Lợi được khởi công xây dựng năm 1997 và khánh thành năm 2012.

Năm 1997, từ Hoa Thịnh Đốn, Ngài trở lại Yangon để học pháp Quán Tâm tại Trung tâm của Ngài Hòa thượng Shwe Oo Min và cũng đạt được thành quả khả quan.

Năm 2007, Ngài hoàn thành công trình xây dựng một thiền viện ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Cũng từ năm ấy, Trung tâm Insight Meditation Society (IMS), Boston, thường xuyên cung thỉnh Ngài đến dạy thiền.

Năm 2008, Ngài chính thức trùng tu Thiền Viện Tâm Pháp ở Bumpass, Virginia, thành một trung tâm thiền.

Từ năm 1981 đến nay, Ngài hướng dẫn khoảng 20 chuyến hành hương xứ Phật tại Ấn Độ, Nepal. Với kiến thức về Phật Pháp và kinh nghiệm sống tại quê hương Đức Phật trong suốt 17 năm, Ngài đã hướng dẫn Phật tử đến chiêm bái Bốn Chỗ Động Tâm, giải thích rất tường tận lịch sử các Phật tích, gây hứng khởi và làm gia tăng đức tin vào Tam Bảo, giúp ích rất nhiều cho Phật tử trên đường thực hành Giáo Pháp của Đức Phật.

Năm nay dù đã 95 tuổi (cập nhật năm 2023), sức khoẻ có phần suy giảm, Ngài vẫn không ngừng phục vụ cho Đạo Pháp, tiếp tục giảng dạy nhiều nơi trên thế giới.

Với kinh nghiệm thực chứng, đạo hạnh thanh cao, tư cách khiêm cung bình dị, tràn đầy từ tâm cộng với sự hướng dẫn tận tụy, khéo léo, Ngài đã giúp thiền sinh và Phật tử hưởng nhiều lợi lạc của Giáo Pháp và để lại trong tâm mọi người có duyên lành gặp Ngài một niềm kính mến vô bờ.